Derringer WOLF-článek p. Milana Krbálka v úplném znění , otištěný v upravené a poněkud zkrácené verzi v časopisu ZBRANĚ & NÁBOJE č. 10 r.2001 na str.67.

 

Flobertky Wolf  článek, který vyšel ve Střelecké Revue č. 6/2002 str.19

 

Deringer Rex  článek, který vyšel ve Střelecké Revue č. 2/2004 str.11

 

Deringer Rex - test  článek, který vyšel ve Střelecké Revue č. 9/2004 str.9

 

Revolver Rex  článek, který vyšel ve Střelecké Revue č. 1/2006 str.73

 

Deringer Rex nebo revolver Rex  článek, který vyšel ve Střelecké Revue č. 10/2006 str.7

 

Revolver Rex L článek, který vyšel ve Střelecké Revue č. 8/2007 str.22

 

REVOLVERY - VLIV MEZERY MEZI VÁLCEM A HLAVNÍ NA ENERGII STŘELY

 

Revolvery  KORA